MÍSTNÍ KNIHOVNA V CHOTYNI
Naposledy aktualizováno: 15.11.2017 09:14:32
Počasí Chotyně - Slunečno.cz
Sestavuji aktuální kalendář ...
knihovny.cz
hledej
Návštěv :
Celkem : 4115
Týden : 5
Dnes : 0
podrobnosti

 

Celkové výsledky voleb

Volby do Poslanecké sněmovny 2017

 Tísňová linka 112 slaví                               OBRÁZEK : tis_linka.png                                           

 

autor: Věra Baumgartnerová

datum zveřejnění: 10.2.2017

zdroj: www.pozary.cz, www.hzslk.cz

 

  V sobotu 11. února si připomínáme Evropský den linky 112. O zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání ve všech členských státech EU rozhodla již v roce 1991 Rada Evropských společenství.

  Smyslem zřízení jednotného čísla tísňového volání bylo poskytnout obyvatelům možnost obrátit se v nouzi na stejném telefonním čísle, zdarma, nepřetržitě a z jakéhokoliv telefonního přístroje na záchranné složky nejen ve své zemi, ale i při cestování a pobytu v zahraničí.

 Toto telefonní číslo v současnosti slouží téměř půl miliardě občanů členských států Evropské unie, dále Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Turecka a Islandu.

  Je to jediná tísňová linka, na kterou se lze dovolat bez SIM karty a bez kreditu, pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora.     Centrum tísňového volání 112 v České republice je schopno přijmout hovory pro základní složky integrovaného záchranného systému: Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu.


 Počty volání na číslo 112 rok od roku stoupají. Je totiž velmi snadno zapamatovatelné, a to i ve stresové situaci.

  Jen v Libereckém kraji v loňském roce tísňové linky 112 a 150 zaznamenaly 154.624 volání, z toho na telefonní linku 150 šlo „jen" 17.899 hovorů a na linku 112 136.725 hovorů. Do této statistiky je započítáno každé zazvonění telefonu včetně omylů a zneužití.

  Takzvaná „zlomyslná volání" na linku 112 činí až 75 % všech přijatých hovorů. 

  Skutečnou pomoc alespoň jedné ze složek IZS potřebovalo v roce 2016 12.999 občanů.

  Jak volat na tísňovou linku :

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy jsou ohroženy životy, majetek nebo životní prostředí, neváhejte zavolat na linku tísňového volání složky, jejíž pomoc potřebujete. Hasiči 150    Policie ČR 158  Záchranka 155   V případě, že je třeba asistence více složek (např. složité dopravní nehody) nebo si nejste jisti, kterou složku kontaktovat, volejte jednotné evropské číslo tísňového volání 112.   Při volání na linku tísňového volání se řiďte následujícími radami:

* Zachovejte klid.

* Najděte si bezpečné místo, odkud můžete telefonovat na linku tísňového volání. * Zavolejte na tísňovou linku a vyčkejte přihlášení operátora.

* Jestliže se Vám ozve jiná složka, než jste volali, nezavěšujte. Váš požadavek bude zaznamenán dispečerem a ihned předán příslušné složce.

* Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte Vaše jméno a příjmení, číslo telefonu, ze kterého voláte, co se stalo, kdy se událost stala, nebo zda se právě děje a kolik osob potřebuje pomoc.

* Uveďte, kde je pomoc vyžadována – pokud možno úplnou adresu. Pokud je to potřeba, popište nejvhodnější cestu k tomuto místu. Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte, uveďte tuto skutečnost.

* Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.) a na komplikace v dojezdové trase – neprůjezdná cesta aj.

* Podle požadavku dispečera uveďte další potřebné údaje. Stručně a jasně odpovězte na všechny jeho otázky. Postupujte podle jeho pokynů.

* Nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.

* Ponechejte si telefonní linku volnou pro možnou další komunikaci. Operátor Vás může kontaktovat za účelem zjištění dalších informací nebo poskytnutí dalších rad.

* Pokud se situace na místě změní (zhorší nebo zlepší), zavolejte znovu na tísňovou linku a podejte o tom zprávu.   Často se stává, že více volajících ohlašuje stejnou událost. Proto se může stát, že Vás operátor požádá pouze o poskytnutí dodatečných informací nebo upřesnění informací o události a ukončí hovor, aby uvolnil tísňovou linku pro další tísňové hovory.

 

 

AKTUALITY

 

Šest nejčastějších omylů při třídění odpadu

datum zveřejnění: 13.12.2016

zdroj: iHrádecko

 

Omyl 1:

Musí to být dokonale čisté

Do kontejnerů na směs plastů je možné kromě PET láhví vhazovat často také fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od CD disků a mnoho dalších výrobků z plastů. Včetně obalů od potravin, pokud v nich nejsou zbytky jídla. Častým omylem je, že tyto plastové odpady musí být dokonale čisté. Nemusí. Problém ale je mastnota. Plastovou lahev od rostlinného oleje je potřeba pořádně vymýt. „Do plastů patří tento obal až po pečlivém vymytí teplou vodou a přípravkem na mytí nádobí. Pokud někdo nechce lahev od oleje vymývat, ať ji raději dá do směsného odpadu,"

 

Omyl 2:

Polystyren do plastu nepatří

Patří. Ať už jde o termoobaly, do kterých vám v restauraci zabalí jídlo, nebo o výplně krabic pro spotřební elektroniku. Pozor ale na polystyren, který byl použit jako stavební izolace. Pokud je na něm omítka, pak do plastů nepatří a měl by se vyhodit jako stavební odpad

 

Omyl 3:

Zrcadlo je vlastně sklo

Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Autosklo už do něj ale nepatří. Ani zlacená a pokovená skla, a tedy ani zrcadla. Pokovení dělá při tavení skla problémy. Také s keramikou a porcelánem si při recyklaci ve sklárnách neporadí. Takže rozbitou keramickou mísu a slepé zrcadlo vyhoďte do směsného odpadu.

 

Omyl 4:

Plato od vajec patří do papíru

Většina z nás by karton od vajíček s čistým svědomím vhodila do modrého kontejneru určeného ke sběru papíru. Jenže papírové obaly od vajec už se dost dobře recyklovat nedají. Jsou sice z papíru, ale již tolikrát recyklovaného, že jde o poslední uplatnění hmoty. Je proto lepší je vyhodit do směsného odpadu. Nebo ještě lépe zkompostovat. Podobné je to s roličkami od toaletního papíru. Papír lze totiž recyklovat pouze sedmkrát.

 

Omyl 5:

Papírové kapesníky mohu házet do papíru

Papírové kapesníčky jsou sice z kvalitního papíru, po jejich použití ale do do kontejneru na papír z hygienických důvodů nepatří. Recyklaci papíru navíc ztěžuje jakékoli znečištění, a proto není vhodné do modrého kontejneru obecně vhazovat mastné nebo jinak zašpiněné papírové obaly. Nepatří do něj ani laminovaný a voskovaný papír. Papírové pleny většinou kromě papíru obsahují také plast. Proto do kontejneru na papír nepatří ani ty nepoužité. Všechny věci výše popisované mají přijít do popelnice.

 

Omyl 6:

Obálka s okýnkem do papíru nepatří

Naopak, sběru papíru nijak nevadí obálky s fóliovými okénky ani papír s kancelářskými sponkami, během dalšího zpracování vytříděného papíru dojde k jejich oddělení. Akorát z bublinkové obálky je dobré odstranit plastový vnitřek.

 

********************************************************************** 

  

OBRÁZEK : logov.png 

 Informace o dění v obci :-)

 

 

 

 

  

Chotyňáček-říjen 2017

 Chotyňáček-září 2017

Chotyňáček-červenec, srpen 2017

Chotyňáček-květen 2017

Chotyňáček-duben 2017

Chotyňáček-březen 2017 

Chotyňáček-únor 2017 

Chotyňáček-leden 2017

 

***************************************************************************************************************************************************************************** 

  

Archiv Chotyňáčka:

Ročník 2016

Ročník 2015

Ročník 2008 - 2014 

----------------------------------------- 

Od nového roku jsme začali půjčovat pomocí čárových kódů.Přijďte se zaregistrovat na nové období, které bude nově v délce 365 dní (zaregistrovaní čtenáři od 7.1.2015), tzn.např. kdo se zaregistroval 8.1.2015 bude mu výpůjční období končit 7.1.2016 atd.Své výpůjčky si můžete kontrolovat pomocí čtenářského konta, tituly vyhledáte v on - line katalogu. Lhůta na vrácení půjčených knih je nastavena na 3 měsíce, poté si musíte výpůjčku prodloužit buď v knihovně nebo přes PC v sekci vzkazy.

 

Registrační poplatky zůstaly ve stejné výši, stejně jako přístup k internetu a kopírování dokumentů.

 

Pokud Vám nebude něco jasného, ráda poradím, pokud budu vědět.

 

-----------------------------------------------------------------

 

 Na webové stránky byl přidán On - line katalog.Tady si můžete prohlédnout nebo spíš najít si knihy, o které máte zájem, a chcete se podívat, zda je naše knihovna vlastní. Stačí do přednastavených políček vepsat buď autora nebo titul a zadat "hledej". Po rozkliknutí titulu se zobrazí katalogizační lístek a ten vás odkáže i na žánr, ve kterém je ten který titul napsán. Např. zadáte "Němcová" - zobrazí se tituly, které knihovna vlastní, příklad - vyberete titul "Babička"- zobrazí se vám klíčová slova a na ta když kliknete, zobrazí se dané tituly, ke kterým je klíčové slovo přiřazeno. Nejlépe bude, když si to doma sami vyzkoušíte a uvidíte, že na tom nic složitého není.

 

Konto čtenáře, které bylo také přidáno, bude spuštěno v novém roce, aby všichni měli stejné podmínky. Již se nebude registrace provádět na kalendářní rok, ale na rok běžný, tzn., že pokud se zaregistrujete třeba v lednu, budete mít předplaceno půjčovné do ledna následujícího roku. Záleží k jakému datumu toto provedete.

 

Jinak vše ráda vysvětlím v knihovně při vaší návštěvě.

 

  

***********************************************************************************

 

 

 

 
Proces zabral 0.0195 sekund času a 0.66MB paměti.