Naposledy aktualizováno: 09.09.2021 13:44:46
Na úvodní stranu

MÍSTNÍ KNIHOVNA V CHOTYNI

 

              Člověk, Osoba, Kniha, Čtení, Skica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Chudí jsou ti, kteří tráví

všechen čas prací jen proto, aby si vydělali na

svůj nákladný životní  styl, a stejně jim to

nestačí. Pokud nemáte žádné hmotné statky, tak

nepotřebujete celý svůj život pracovat jako otroci,

abyste si je udrželi. A tím máte také více času

sami na sebe.

  

 

                                   José Mujica, prezident Uruguaye

 

 ... Věřte, že je mnohem lepší povídat si s živým člověkem vedle sebe než si esemeskovat nebo sedět u facebooku. V přímém kontaktu se tolik nelže a nepodvádí a můžete si na lidi udělat mnohem lepší názor.

 

Jana Mlejnecká, starostka obce Chotyně

 

 

 Co si myslíš o sobě ty, je mnohem důležitější než to, co si o tobě

myslí ostatní.

 

 

Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, čeho je třeba.

                                                                           Ezop

 

 

Stárnout začínáme, jakmile rezignujeme na mládí.

                                                              Winston Churchill

 

 

 

 

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, a který ti ji přezpívá, když ji zapomeneš.

 

                                                              Albert Einstein

 

 

Většina stínu v našem životě pochází z toho, že si sami stojíme na slunci.

                                                      Ralph Waldo Emerson

 

 

Nesuď mě podle toho, co jsi o mně slyšel, ale podle toho, co jsi se mnou zažil.

 

 

 

Jemné slovo, laskavý pohled nebo srdečný úsměv dokáží divy, a způsobují zázraky.

 

                                                              William Hazlitt

 

 

Spousta lidí dnes chodí k psychologům, protože mají duševní poruchy, nemoci, stres, nelíbí se jim život, nebaví je to, jsou nemilovaní, nemají motivaci, jsou v trvalé depresi, ztracení. Jsou to všichni ti, kteří uvěřili, že musí něco dělat, aby něco měli.

                                                              Jaroslav Dušek

 

 

 

Nemohu změnit směr větru, ale můžu nastavit své plachty tak, abych se vždy dostal do svého cíle.

 

                                                                  Jimmy Dean

 

 

 

Nic na světě nám ve skutečnosti nepatří, jen čas.

                                                                       Seneca

 

 

Každý chce být šťastný. Aby toho ale dosáhl, musí především vědět, co vlastně štěstí je.

                                                   Jean-Jacqoues Rousseau

 

 

„Knihy jsou nádobami ducha.“                           

                                                                                     Thomas Mann

 

 

 

 

 *****************************************************************************************************************

 

Člověk sám neutkal předivo života a je v něm pouhým vláknem.

Ať s tímto předivem naloží jakkoli, naloží tak sám se sebou.

(AMERICKÝ NÁČELNÍK SEATTLE)

 

 

Jediný způsob, jak obstát ve zkoušce, je zkoušku podstoupit. Jinak to nejde.

(NÁČELNÍK MAJESTÁTNÍ ČERNÁ LABUŤ)

 

 

Teprve až pokácíte poslední strom, až otrávíte poslední řeku, až ulovíte poslední rybu, přijdete na to, že se  peníze nedají jíst.

(PROROCTVÍ INDIÁNSKÉHO KMENE CREE)

 

 

Narodila jsem se s prázdnýma rukama.

Zemřu s prázdnýma rukama.

Život jsem poznala v jeho plnosti

s prázdnýma rukama.

(MARLO MORGANOVÁ)

 

Citáty převzaty z knihy „ Poselství od protinožců “ od spisovatelky Marlo Morganové

 

 *****************************************************************************************************************************

 

 

"Řekni mi něco a já to zapomenu… Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat…
Dovol mi, abych to prožil a já to budu vnímat a chápat po celý život.“ 
Jan Amos Komenský

 

 

 

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám." 

                                                                        neznámý autor

 

 

„Uč tomu, čemu třeba učit, ale tak, že se žák sám o věc pokouší."

 

                                                                                            Jan Amos Komenský

 

 

 

 

 

 

Obrázek listující knihy ležící na deskách druhé