Naposledy aktualizováno: 09.09.2021 13:44:46
Na úvodní stranu

MÍSTNÍ KNIHOVNA V CHOTYNI

                                                                                                                                                                                          

                                                                                               

                                                                                                    

                                                                                                       

 Knihovna nabízí:

 

  • Půjčování knih a časopisů
  • Studium knih v knihovně
  • Možnost zapůjčení knih prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z Krajské vědecké knihovny v Liberci (knihovnice může obstarat z jiné knihovny v České republice i v zahraničí studijní literaturu, která není ve fondu knihovny. Prostřednictvím Jednotné informační brány v hlavní nabídce vlevo zjistíte, která knihovna požadovanou knihu vlastní).  

     

     

  • Internet pro veřejnost
  • Akce pro děti a mládež
  • Výstava fotografií

 

Poplatky za knihy:

 

Legitimace pro zaregistrovaného  čtenáře zdarma.

 

Poplatek za půjčovné na běžný rok:

 

 

Senioři, děti, studenti.......................50,- kč

Ostatní čtenáři..............................100,-kč

 

Internet: 

 

Děti do 15 let.............................. zdarma

- od 15 do 18 let.......................... 15,- Kč  

- od 18 let.......... 25,- Kč na neomezenou dobu

                                                                          

 

Upomínky a výpůjční lhůty:

 

Lhůtu na vrácení půjčených knih jsme prodloužili na 3 měsíce

Popřípadě po dohodě s knihovnicí nebo vzkazem na PC lze lhůtu prodloužit.